small pl CAMK logo

Gergely Hajdu

Gergely Hajdu's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-0594-9138

Pokój: 103

Tel. : +48 223296103

E-mail: ghajdu@camk.edu.pl

Gergely Hajdu jest adiunktem w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie, gdzie jest członkiem międzynarodowego zespołu Araucaria zajmującego się kosmiczną skalą odległości.


Podczas swojego doktoratu badał własności krzywej blasku w zakresie bliskiej podczerwieni gwiazd zmiennych typu RR Lyrae, ich rozkład w dysku galaktycznym, a także rozkład Cefeid klasycznych w przesłoniętym dysku galaktycznym, wykorzystując dane z przeglądu VISTA Variables in the Via Lactea. W 2019 r. uzyskał podwójny stopień naukowy w Instituto de Astrofísica Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago, Chile) oraz Astronomisches Rechen-Institut, Ruprecht-Karls-Universität (Heidelberg, Niemcy). Przed studiami doktorskimi pracował jako asystent naukowy w Obserwatorium Konkoly Węgierskiej Akademii Nauk, Budapeszt, Węgry (2010-2013).


Dr Hajdu ma szerokie doświadczenie w astronomii obserwacyjnej, w tym w pozyskiwaniu i redukcji obserwacji optycznych i w bliskiej podczerwieni oraz w analizie danych z wykorzystaniem nowoczesnych technik (w tym w budowie i wdrażaniu modeli uczenia maszynowego).


W 2019 r. przeniósł się do Polski i w ramach stażu podoktorskiego dołączył do grupy Araucaria. Oprócz pracy nad głównym celem grupy, jakim jest udoskonalenie metod wyznaczania odległości, jest szczególnie zainteresowany detekcją i charakteryzacją układów podwójnych z gwiazdami typu RR Lyrae. Innym przedmiotem jego uwagi jest zastosowanie metod uczenia maszynowego do problemów astronomicznych, takich jak opracowanie zależności kształtu krzywych blasku od parametrów fizycznych dla klasycznych Cefeid i zmiennych typu RR Lyrae.


Link do jego publikacji w serwisie NASA ADS można znaleźć tutaj.


Zainteresowania badawcze
  • gwiazdy zmienne pulsujące jako narzędzie do badania właściwości i dystrubucji macierzystych populacji gwiazdowych,
  • fizyka gwiazd zmiennych,
  • gwiazdy zmienne w układach podwójnych,
  • metody uczenia maszynowego.