small pl CAMK logo

Brynmor Haskell

Brynmor Haskell's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr hab.

Stanowisko: profesor CAMK PAN

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-8255-3519

Pokój: 112

Tel. : +48 223296112

Personal website: http://users.camk.edu.pl/bhaskell/


E-mail: bhaskell@camk.edu.pl

Brynmor Haskell jest profesorem instytutu w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Doktorat uzyskał w 2006 r. na Uniwersytecie w Southampton (Wielka Brytania). Następnie pozostał w Southampton realizując staż podoktorski, po czym w 2010 r.przeniósł się na Uniwersytet w Amsterdamie jako stypendysta programu Marie Skłodowska Curie. W 2012 r. był badaczem w Max Planck Institute for Gravitational Physics (Albert Einstein Institute) w Golm (Niemcy), a w latach 2013-2016 stypendystą DECRA finansowanym przez Australian Research Council na Uniwersytecie w Melbourne. W 2016 r. przeniósł się do Warszawy na stypendium Marie Curie.


Prof. Haskell jest częścią współpracy LIGO - Virgo - KAGRA, poświęconej detekcji i analizie fal grawitacyjnych, a także bierze udział w pracach zespołu projektowo-badawczego w Teleskopie Einsteina.


Jego praca w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie skupia się głównie na teoretycznym modelowaniu wnętrz gwiazd neutronowych, ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznego zrozumienia hydrodynamiki nadciegłego wnętrza gwiazd oraz modelach emisji fal grawitacyjnych.


Według bazy danych Scopus (z dn. 26 sierpnia 2022 r.) jest autorem i współautorem 101 zindeksowanych artykułów, które były cytowane ponad 2 300 razy. Link do jego publikacji uwzględnionych w serwisie NASA ADS można znaleźć tutaj.


Obecnie prof. Haskell nadzoruje pracę doktoranta Ankana Sur. Jego poprzednimi doktorantami byli dr Lorenzo Gavassino i dr Vadim Khomenko. Koordynował również staże podoktorskie dr. Giovanniego Camelio, dr. Marco Antonellego i dr. Danai Antonopoulou.


Zainteresowania naukowe
  • fale grawitacyjne,
  • pola magnetyczne w gwiazdach neutronowych,
  • nadciekłość w gwiazdach neutronowych,
  • glicze pulsarowe.

Granty / Projekty naukowe
Prof. Haskell kieruje/kierował poniżsymi projektami:
  • „Relatywistyczne modele gwiazd neutronowych z lepkością” (2020-2023). Informacje o finansowaniu: projekt OPUS, NCN (2019/33/B/ST9/00942),
  • „Dynamika nadciekłych gwiazd neutronowych” (2016-2023). Informacje o finansowaniu: projekt SONATA BIS, NCN (2015/18/E/ST9/00577),
  • „Superfluid dynamics of neutron star crusts and cores (Super DENSE)” (2016-2018). Informacje o finansowaniu: grant Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, program Horizon 2020 (702713).