small pl CAMK logo

Aleksandra Olejak

Aleksandra Olejak's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-6105-6492

Pokój: 6

Tel. :

Personal website: https://startrackworks.camk.edu.pl/


E-mail: aolejak@camk.edu.pl

Aleksandra Olejak jest studentką studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie i stypendystką Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.


Promotorem jej pracy doktorskiej jest prof. Krzysztof Belczyński.


Jej badania prowadzone w ramach pracy doktorskiej koncentrują się głównie na ewolucji odizolowanych układów podwójnych masywnych gwiazd, która może prowadzić do powstawania ciasnych układów dwóch obiektów zwartych (głównie układów czarnych dziur) będących źródłami fal grawitacyjnych odbieranych przez detektory LIGO i Virgo. W tym celu wykorzystuje ona przede wszystkim kod syntezy populacji StarTrack, napisany przez prof. Krzysztofa Belczyńskiego oraz rozwijany przez lata, w którym Aleksandra także rozbudowuje fizykę poprzez np. implementację nowych modeli stabilności transferu masy lub wybuchu supernowych. Ponadto, używa ona kodu StarTrack do wygenerowania syntetycznej populacji (kosmologicznej lub Galaktycznej) układów obiektów zwartych, a następnie np. zestawienia ich właściwości z bazą obiektów zwartych znanych z obserwacji elektromagnetycznych lub detekcji fal grawitacyjnych.


Aleksandra uczestniczy w projekcie MAESTRO Narodowego Centrum Nauki (2018/30/A/ST9/00050) „Astrofizyka Fal Grawitacyjnych”, którego kierownikiem jest prof. Krzysztof Belczyński. Więcej o projekcie można przeczytać (w jęz. angielskim) tutaj.


Link do jej publikacji w serwisie NASA ADS można znaleźć tutaj.


Zainteresowania naukowe
  • ewolucja masywnych gwiazd w izolowanych układach podwójnych,
  • synteza populacji ciasnych układów obiektów zwartych,
  • pochodzenie sygnałów fal grawitacyjnych wykrytych przez detektory LIGO/Virgo.

Stopnie i tytuły naukowe
  • 2019: Tytuł magistra z astronomii, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski (Polska),
  • 2017: Tytuł inżyniera z fizyki technicznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski (Polska).

Nagrody / Wyróżnienia
  • Laureatka stypendium START (2022).
  • Wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego przyznawane prowadzącym badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii (2022).
  • Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (2022).

Popularyzacja nauki