small pl CAMK logo

Krzysztof Nalewajko

Krzysztof Nalewajko's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr hab.

Stanowisko: profesor CAMK PAN

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-2019-9438

Pokój: 128

Tel. : +48 223296128

Personal website: http://users.camk.edu.pl/knalew/


E-mail: knalew@camk.edu.pl

Krzysztof Nalewajko jest profesorem instytutu w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Był zwycięzcą XLIV Olimpiady Astronomicznej (2001), studiował astronomię na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISMaP), następnie odbył studia doktoranckie w CAMK, gdzie pod kierunkiem prof. Marka Sikory w roku 2011 obronił rozprawę doktorską pt “Reconfinement Shocks in Jets of Active Galaxies”. Następnie wyjechał do USA, gdzie pracował w Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA) Uniwersytetu w Kolorado w Boulder. W 2013 r. otrzymał prestiżowe stypendium NASA Einstein Postdoctoral Fellowship w celu realizacji projektu 'Understanding Gamma-Ray Flares of Blazars' wspierającego misję kosmicznego teleskopu gamma ‘Fermi’ poprzez analizę danych z instrumentu Fermi/LAT obejmujących najjaśniejsze rozbłyski blazarów oraz badanie teoretyczne procesu rekoneksji magnetycznej oraz niestabilności w relatywistycznych dżetach blazarów. W pierwszym roku projekt ten realizowany był na Uniwersytecie Kolorado w Boulder, gdzie dr Nalewajko współpracował z prof. Mitchelem Begelmanem oraz z prof. Dmitrim Uzdenskym, a następnie został przeniesiony na Uniwersytet Stanforda, gdzie dr Nalewajko współpracował z prof. Grzegorzem Madejskim oraz z prof. Rogerem Blandfordem. Tytuł doktora habilitowanego otrzymał w 2017 r.


Według bazy danych Scopus (z dn. 26 sierpnia 2022 r.) prof. Nalewajko jest autorem i współautorem 59 zindeksowanych artykułów, cytowanych prawie 2 500 razy. Link do jego publikacji w serwisie NASA ADS można znaleźć tutaj.


Obecnie prof. Nalewajko nadzoruje prace doktorskie doktorantów Qiang Chen i José Ortuño-Macíasa. Stażystami w jego projektach naukowych byli dr Varadarajan Parthasarath i dr Krzysztof Hryniewicz.


Zainteresowania naukowe
  • blazary, radiogalaktyki,
  • rozbłyski gamma,
  • relatywistyczne dżety, emisja nietermiczna,
  • polaryzacja, przyśpieszanie cząstek, fale uderzeniowe,
  • rekoneksja pól magnetycznych,
  • niestabilności plazmy, kinetyczne symulacje plazmy.

Granty / Projekty naukowe
Dr Nalewajko kieruje/kierował poniższymi projektami:
  • „Zastosowanie rekoneksji magnetycznej do relatywistycznych dżetów” (2022-2024). Informacje o finansowaniu: projekt OPUS, NCN (2021/41/B/ST9/04306),
  • „Kinetyczne symulacje niestabilności w relatywistycznej plazmie” (2016-2023). Informacje o finansowaniu: projekt SONATA BIS, NCN (2015/18/E/ST9/00580),
  • „Understanding Gamma-Ray Flares of Blazars” (2013-2015). Informacje o finansowaniu: stypendium Einstein Postdoctoral Fellowship (PF3-140112).