small pl CAMK logo

Grzegorz Wiktorowicz

Grzegorz Wiktorowicz's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0001-6106-0515

Pokój: 126

Tel. : +48 223296126

E-mail: gwiktoro@camk.edu.pl

Grzegorz Wiktorowicz jest adiunktem w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astrofizyki teoretycznej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie następnie prowadził roczne badania w zakresie symulacji numerycznych populacji gwiazdowych. W latach 2018-2020 prowadził niezależne badania nad ewolucją gwiazd podwójnych (w szczególności ultrajasnych źródeł rentgenowskich, ULX, i układów podwójnych czarnych dziur) w Narodowym Obserwatorium Astronomicznym Chińskiej Akademii Nauk (CAS) w ramach stypendium PIFI (President's International Fellowship Initiative). Następnie przeniósł się z powrotem do Polski i pracował jako specjalista modelowania czynników środowiskowych dla misji Eagle Eye w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz analityk danych zajmujący się modelowaniem statystycznym i uczeniem maszynowym dużych zbiorów danych dla firmy Accenture.


W 2022 r. dołączył do CAMK i grupy kierowanej przez prof. Mirosława Giersza. Obecnie pracuje nad ULX-ami, LMXB (małomasywne układy rentgenowskie) i DCO (podwójne obiekty zwarte) w środowisku gromad kulistych, analizując ich populacje, sposoby formacji i własności obserwacyjne, a także udoskonalając kod ewolucji gromad kulistych MOCCA i jego integrację z kodami ewolucji gwiazd Startrack i BSE.


Link do jego publikacji w serwisie NASA ADS można znaleźć tutaj.


Zainteresowania naukowe
  • ewolucja gwiazd podwójnych,
  • gwiazdy zmienne rentgenowskie,
  • statystyka stosowana i analiza danych.

Granty / Projekty Naukowe
Dr Wiktorowicz był współwykonawcą w następujących projektach:
  • „Rentgenowskie Układy Podwójne: Pierwsze rozszerzenie projektu Universe@home” (2016-2017). Informacje o finansowaniu: projekt OPUS, NCN (2015/19/B/ST9/03188),
  • „Wszechswiat@domu: ULXs, Zrodla GR, Progenitory SNIa” (2013-2018). Informacje o finansowaniu: projekt SONATA BIS, NCN (2012/07/E/ST9/01360).
Oba wyżej wymienione projekty były kierowane przez prof. Krzysztofa Belczyńskiego.