small pl CAMK logo

Sarthak Choudhary

Sarthak Choudhary's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Astrocent (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-8298-6779

Pokój:

Tel. :

E-mail: sarthak@camk.edu.pl

Sarthak Choudhary jest studentem studiów doktoranckich w Ultranowoczesnym Centrum Astrofizyki Cząstek (AstroCeNT), jednostce Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie, oraz stypendystą Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.


Promotorem jego rozprawy doktorskiej jest dr Marcin Kuźniak.


Jego praca doktorska skupia się na optymalizacji zbierania światła i badaniu czułości ciekło-argonowych detektorów ciemnej materii. Pracuje nad charakteryzacją przesuwników długości fali, które mają być stosowane w takich detektorach. Dodatkowo, bierze udział w rozwoju narzędzi do separacji ewentualnych sygnałów WIMP (ang. Weakly Interacting Massive Particles, słabo oddziałujące masywne cząstki) od tła przy wykorzystaniu metody dyskryminacji czasowej impulsów (ang. Pulse Shape Discrimination).


Zainteresowania naukowe
  • bezpośrednie poszukiwania ciemnej materii,
  • detekcja fotonów w ciekło-argonowych detektorach,
  • własności optyczne materii w temperaturach kriogenicznych,
  • zastosowanie uczenia maszynowego w naukach podstawowych.

Stopnie i tytuły naukowe
  • 2019: Tytuł magistra technicznego (M.Tech.) z instrumentacji astronomicznej, Indyjski Instytut Astrofizyki, Bengaluru (Indie).
  • 2016: Licencjat techniczny (B.Tech.) z oprzyrządowania elektronicznego i automatyki, Uniwersytet Nauki i Technologii YMCA, Faridabad (Indie).