small pl CAMK logo

Marzena Śniegowska

Marzena Śniegowska's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-2656-6726

Pokój: 39

Tel. :

E-mail: msniegowska@camk.edu.pl

Marzena Śniegowska jest studentką studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Promotorami jej rozprawy doktorskiej są dr hab. Michał Chodorowski z CAMK PAN oraz prof. Bożena Czerny z CFT (Centrum Fizyki Teoretycznej) PAN.


Tematyka jej pracy doktorskiej dotyczy zjawisk zależnych od czasu w aktywnych jądrach galaktyk. Źródła te są masywne, o szerokim zakresie właściwości fizycznych, a dostępne obserwacje pozwalają badać ich właściwości w całym widmie elektromagnetycznym. Jej praca przedstawia wyniki w różnych skalach czasowych - od godzin/dni po ewolucję chemiczną galaktyki na przestrzeni milionów lat.


Marzena kieruje obecnie projektem Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS (2021/41/N/ST9/02280), „ZMIANA - skatalogowanie Zmienności typu MorfologIcznego AktywNych jąder glaktyk”.


Zainteresowania naukowe
  • aktywne jądra galaktyk,
  • procesy akrecji i dyski akrecyjne.

Stopnie i tytuły naukowe
  • 2018: Tytuł magistra z astronomii, Uniwersytet Warszawski (Polska),
  • 2016: Licencjat z astronomii, Uniwersytet Warszawski (Polska).