small pl CAMK logo

Michał Chodorowski

Michał Chodorowski's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr hab.

Stanowisko: profesor CAMK PAN

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-3838-8605

Pokój: 123

Tel. : +48 223296123

E-mail: michal@camk.edu.pl


Moje główne zainteresowania naukowe: