small pl CAMK logo

Radosław Smolec

Radosław Smolec's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr hab.

Stanowisko: profesor CAMK PAN

Funkcje: kierownik st. dokt.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0001-7217-4884

Pokój: 118

Tel. : +48 223296118

Personal website: https://users.camk.edu.pl/smolec/


E-mail: smolec@camk.edu.pl

Radosław Smolec jest profesorem instytutu w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie. Jest kierownikiem szkoły doktorskiej GeoPlanet tworzonej przez 7 instytutów PAN oraz Państwowy Instytut Geologiczny. Pełni funkcję koordynatora szkoły w CAMK oraz kierownika wygaszanych studiów doktoranckich w CAMK.


Rozprawę doktorską Nonlinear Modeling of Radial Stellar Pulsation obronił w CAMK w 2009 roku. Jego staż podoktorski miał miejsce w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Wiedeńskiego (2009-2011) i Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (20012-2014). Kilka lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego (2016).


Prof. Smolec jest jednym z developerów kodu Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA) - otwartego, publicznie dostępnego oprogramowania, którego głównym modułem jest kod ewolucji gwiazd. Moduł Radial Stellar Pulsation (RSP) bazuje na nieliniowych kodach pulsacyjnych napisanych przez prof. Smolca w trakcie studiów doktoranckich. Prof. Smolec jest również członkiem projektu Araucaria, członkiem Kepler Asteroseismic Science Consortium (KASC), TESS Asteroseismic Science Consortium (TASC), oraz BRITE Executive Science Team.


Według bazy danych NASA ADS (z dn. 21 sierpnia 2022 r.) jest autorem ponad 120 zindeksowanych artykułów, które były cytowane ponad 3000 razy. Link do jego publikacji uwzględnionych w serwisie NASA ADS można znaleźć tutaj.

Prof. Smolec jest kierownikiem grupy badawczej składającej się z dr. Vincenta Hocde oraz doktorantów: Rajeeva Singh Rathour oraz Oliwii Ziółkowskiej.


Zainteresowania naukowe

  • modelowanie nieliniowych pulsacji gwiazd (Cefeidy i gwiazdy RR Lutni),
  • astrosejsmologia,
  • ewolucja gwiazd.

Granty / Projekty naukowe

Prof. Smolec kieruje/kierował poniższymi projektami badawczymi:

Nagrody / Wyróżnienia

  • Stypendium Ministerstwa Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (2015-2018).

Powiązane linkiWolne chwile prof. Smolec poświęca na fotografowanie motyli - udokumentował już ponad połowę gatunków polskich motyli dziennych. Link do galerii zdjęć: