small pl CAMK logo

Oliwia Ziółkowska

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój:

Tel. :

Personal website: https://orcid.org/0000-0002-0696-2839


E-mail: oliwiakz@camk.edu.pl

E-mail prywatny: ol.ziolkowska@gmail.com

O mnie:

Oliwia Ziółkowska jest studentką studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie.


Prof. Radosław Smolec jest promotorem jej pracy doktorskiej.


Tytuł magistra astronomii otrzymała na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 2020. Jej badania w ramach pracy doktorskiej koncentrują się głównie wokół modelowania pulsacji gwiazdowych (cefeid).


Uczestniczy również w grancie badawczym SONATA BIS pt. Cefeidy klasyczne jako poligony doświadczalne dla ewolucji gwiazdowych i teorii pulsacji, którego kierownikiem jest Prof. Smolec.