small pl CAMK logo

Michał Bejger

Michał Bejger's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr hab.

Stanowisko: profesor CAMK PAN

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-4991-8213

Pokój: 130

Tel. : +48 223296130

Personal website: http://users.camk.edu.pl/bejger


E-mail: bejger@camk.edu.pl

O mnie:

Michał Bejger jest profesorem nadzwyczajnym w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie. Obecnie prof. Bejger jest również odpowiedzialny za kierowanie grupą roboczą COST ACTION G2NET.


Doktorat z astrofizyki obronił w CAMK w 2005 roku. Jego staż podoktorski miał miejsce w Obserwatorium Paryskim (2006 - 2007) i Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (2007 - 2008) a kilka lat później otrzymał tytuł doktora habilitowanego (2013). W 2018 roku prof. Bejger był badaczem w AstroParticule et Cosmologie (APC) [CNRS] w grupie grawitacyjnej w której badania poświęcone były astrofizyce i problemom uczenia maszynowego.


Prof. Bejger jest uczestnikiem w projektach zajmujących się detekcją fal grawitacyjnych LIGO - Virgo - KAGRA. Jest on również zaangażowany w pracę zespołu projektowo-badawczego przy budowie Teleskopu Einsteina.


Według bazy danych Scopus (z dn. 8 marca 2021 r.) jest autorem 219 zindeksowanych artykułów, które były cytowane prawie 33 000 razy. Link do jego publikacji uwzględnionych w serwisie NASA ADS można znaleźć poniżej:

ADS


Prof. Bejger jest kierownikiem grupy badawczej składającej się z dr Jonasa Pereira i doktoranta mgr. inż. Filipa Morawskiego. Ponadto, poświęca on czas na popularyzację wiedzy o astronomii wśród szerokiej publiczności ( np. redagowanie czasopisma Delta wydawanego w języku polskim, czy wykłady na temat fal grawitacyjnych - WYKŁAD 1, WYKŁAD 2.


Obszary jego zainteresowań badawczych to:
  • równanie stanu bardzo gęstej materii,
  • fizyka obiektów zwartych - gwiazd neutronowych i czarnych dziur,
  • metody numeryczne w Ogólnej Teorii Względności,
  • detekcja fal grawitacyjnych,
  • zastosowania uczenia maszynowego w astrofizyce relatywistycznej.

Granty / Projekty Naukowe
Prof. Bejger kieruje również poniższymi projektami badawczymi:
    2018 - 2022
  • „Sieć fal grawitacyjnych, geofizyki i uczenia maszynowego”, Informacje o finansowaniu: EU Horizon 2020 (COST Action CA17137).
  • „Astronomia fal grawitacyjnych: udział grupy POLGRAW w projektach Advanced Virgo i Advanced LIGO” Informacje o dofinansowaniu: projekt HARMONIA, NCN (2017/26 / M / ST9 / 00978).
  • „Przejściowe fale grawitacyjne gwiazd neutronowych: modele i analiza danych” Informacje o dofinansowaniu: projekt SONATA BIS, NCN (2016/22 / E / ST9 / 00037).

Nagrody / Wyróżnienia
W uznaniu swoich badań nad falami grawitacyjnymi otrzymał kilka polskich i międzynarodowych nagród:
  • Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. Wojciecha Rubinowicza (2016).
  • Kosmologiczna Nagroda Grubera (2016).
  • Nagroda Fizyki Fundamentalnej dla autorów pracy dotyczącej pierwszej, bezpośredniej detekcji fal grawitacyjnych (2016).
  • Medal im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (dla zespołu Virgo-POLGRAW) (2016).

Powiązane linki
- POLGRAW,
- Profil w bazie Nauka Polska