small pl CAMK logo

Filip Morawski

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 40

Tel. : +48 223296169

E-mail: fmorawski@camk.edu.pl