Duże projekty:  Zobacz także:


» Z naszych badań

 archiwum | rss
Najbliższe seminaria
Brak nadchodzących prezentacji Journal Club.
Wednesday Colloquium 20.12.2017

Tomasz Bulik

"What was the last Nobel Prize in Physics given for?"

» Aktualności

 archiwum | rss

» Niedawne publikacje w arXiv

 archiwum
 
  arXiv:1712.04984 [pdf, other]
Title: Suborbital Fermi/LAT Analysis of the Brightest Gamma-Ray Flare of Blazar 3C 454.3
Comments: 8 pages, 4 figures, special issue "Microvariability of Blazars", Ed. James R. Webb
Journal-ref: Galaxies, 5(4), 100 (2017)
Subjects: High Energy Astrophysical Phenomena (astro-ph.HE)