Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Sowickiej

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 2 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 13:00  w Sali Wykładowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr Pauliny Sowickiej

 

Tytuł rozprawy: Excitation of pulsation in hot pre-white dwarf stars from an observational point of view.

 

Promotor:  
  prof. dr Gerald Handler  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN

Promotor pomocniczy:  
  dr David Jones  Instytut Astrofizyki Wysp Kanaryjskich

   
Recenzenci:  
 

dr hab. Jerzy Krzesiński, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  dr Judith L. Provencal Uniwersytet w Delaware, USA

 

 

Tekst rozprawy doktorskiej oraz recenzje są dostępne poniżej.

 

Treść rozprawy (en) - format PDF, size 12.2MiB, text layer

 

Streszczenie rozprawy - format PDF, size 1015.1KiB, scan

 

PhD Thesis abstract (en) - format PDF, size 1.4MiB, scan

 

Recenzja 1 (en) - format PDF, size 52.9KiB, text layer

 

Recenzja 2 (en) - format PDF, size 49.5KiB, text layer

 Archives


Categories