Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Informacja o wyborze dyrektora CAMK PAN

Rada Kuratorów Wydziału III PAN informuje, że Prezes PAN powierzył prof. dr hab. Piotrowi Życkiemu funkcje dyrektora CAMK PAN na okres 4-letniej kadencji tj. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Pełny komunikat

Archives


Categories