Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Teka Prasad Adhikari

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 29 czerwca (piątek) 2018 r. o godz. 13.00 w Sali Wykładowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. Teka Prasad AdhikariTytuł rozprawy: Photoionization modelling as a density diagnostic of line emitting/absorbing regions in Active Galactic Nuclei

 

Promotor: dr hab. Agata Różańska

Centrum Astronomiczne
im. M. Kopernika PAN

Recenzenci: dr Matteo Guainazzi

European Space Agency
Science Support office
Directoriate of Science

  dr hab. Andrzej Maciołek-Niedźwiecki

Wydział Fizyki i Informatyki
Stosowanej
Uniwersytet Łódzki

 

Materiały dotyczące rozprawy doktorskiej:

Streszczenie 

Recenzja 1

Recenzja 2

Pełna treść zawiadomienia w formacie pdf

Archives


Categories