Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Abbasa Askara

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 25 maja 2018 r (piątek) o godz 11.15 w Sali Wykładowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr Abbas Askar



Tytuł rozprawy: Investigation of Black Hole Populations in Dense Stellar Systems using MOCCA code for Star Cluster Simulations

 

Promotor: dr hab.  Mirosław Giersz

Centrum Astronomiczne
im. M. Kopernika PAN

Recenzenci: dr hab. Agenieszka Janiuk

Centrum Fizyki Teoretycznej
Polskiej Akademii Nauk

  dr hab. Łukasz Wyrzykowski 

Obserwatorium Astronomiczne
Uniwersytetu Warszawskiego

 

Materiały dotyczące rozprawy doktorskiej:

Abstract (in English)

Rezenzja 1

Rezenzja 2

Pełna treść zawiadomienia w formacie pdf

Archives


Categories