Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Konkurs o stypendium w dziedzinie badania fal grawitacyjnych

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym SONATA BIS pt. ,,Przejściowe źródła fal grawitacyjnych związane z gwiazdami neutronowymi: modele i analiza danych'', kierowanym przez dr hab. Michała Bejgera i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

O stypendium mogą się ubiegać słuchacze studiów II stopnia lub co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich oraz doktoranci w dziedzinie astronomii lub astrofizyki, posiadający dobrą znajomość astrofizyki relatywistycznej, metod numerycznych i programowania. Stypendium może być pobierane maksymalnie przez  4 lata, jednak okres ten nie może przekroczyć terminu zakończenia realizacji zadań w projekcie.

Preferowana data zawarcia umowy o przyznanie stypendium naukowego to 02.10.2017r.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

- CV z danymi personalnymi,

- kopię dyplomu licencjata lub magistra,

- opis zainteresowań naukowych,

- informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych  badań, listę publikacji.

Zgłoszenia w formacie PDF należy przesyłać na adres: recruitment@camk.edu.pl do dnia 23.06.2017r.

Ewentualne pytania dotyczące stypendium można kierować na adres: bejger@camk.edu.pl

Archives


Categories