Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Zawiadomienie o śmierci Krzysztofa Wilczewskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 stycznia zmarł długoletni pracownik CAMK, Krzysztof Wilczewski.

 

Był specjalistą Polskiego Związku Ornitologicznego, członkiem Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, sędzią i wiceprezesem Polskiej Federacji Ornitologicznej, koordynatorem Confédération Ornitologique Mondiale, założycielem kilku stowarzyszeń hodowców ptaków.

 

Dla nas był przede wszystkim naszym dobrym kolegą. Zapamiętamy jego opowieści o ptakach. Nie przypuszczaliśmy, że już nie poprowadzi wiosennej wycieczki pod Wilanów jako lekcji rozpoznawania głosów ptaków.

 

 

 


 

Archives


Categories