Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Zawiadomienie o rozstrzygnieciu przetargu

DAS-251-5/16                      Warszawa, 25 października 2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą ilość punktów w zakresie zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa (60%), średni okres gwarancyjny (30%)  oraz deklarowany termin dostawy (10%) zgodnie z SIWZ:

Zadanie 1: Dostawa sprzętu komputerowego – komputer przenośny z akcesoriami - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (60.00%+30.00%+10.00%).
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Odrzucono ofertę firmy SAGITO Sebastian Kaczanowski, Jana Pawła II 23 lok. 22, 05-077 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego – komputery  - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (60.00%+30.00%+10.00%).
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Odrzucono ofertę firmy SAGITO Sebastian Kaczanowski, Jana Pawła II 23 lok. 22, 05-077 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 3: Dostawa sprzętu komputerowego – akcesoria komputerowe – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (60.00%+30.00%+10.00%).
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

Zadanie 4: Dostawa sprzętu komputerowego – komputery i akcesoria komputerowe – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZyCOM Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (55.24%+29.90%+10.00%).
2) ZyCOM Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa (60.00%+30.00%+9.33%).
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

Zadanie 5: Dostawa sprzętu komputerowego – akcesoria komputerowe.
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 5,  gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zadanie 6: Dostawa sprzętu komputerowego – zestaw prezentacyjny.
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Odrzucono ofertę firmy PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 6,  gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zadanie 7: Dostawa sprzętu komputerowego – komputery – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZyCOM Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (55.14%+20.57%+7.14%).
2) ZyCOM Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa (60.00%+30.00%+10.00%).
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

Zadanie 8: Dostawa sprzętu komputerowego – komputery i akcesoria komputerowe  - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FORMAT Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) Bizserver Sp. z o.o., ul. Albatrosów 1, 30-716 Kraków (54.71%+30.00%+8.57%).
2) FORMAT Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa (60.00%+30.00%+10.00%).
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Odrzucono ofertę firmy PITLABS Piotr Kargut, ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy NiCat Com Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-716 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 9: Dostawa sprzętu komputerowego – komputer przenośny – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (60.00%+30.00%+10.00%).
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

Zadanie 10: Dostawa sprzętu komputerowego – komputer przenośny – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (60.00%+30.00%+10.00%).
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

Zadanie 11: Dostawa sprzętu komputerowego – komputer – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NiCat Com Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-716 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (51.36%+30.00%+5.00%).
2) NiCat Com Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-716 Warszawa (60.00%+30.00%+10.00%).
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

Zadanie 12: Dostawa sprzętu komputerowego – switch – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PITLABS Piotr Kargut, ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) SANSEC Poland S. A., B. Prusa 2, 00-493 Warszawa (39.62%+30.00%+10.00%).
2) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (38.45%+10.00%+0.48%).
3) FORMAT Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa (48.14%+30.00%+0.32%).
4) PITLABS Piotr Kargut, ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa (60.00%+30.00%+0.50%).
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

Zadanie 13: Dostawa sprzętu komputerowego – serwery obliczeniowe – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FORMAT Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) Bizserver Sp. z o.o., ul. Albatrosów 1, 30-716 Kraków (58.07%+30.00%+7.50%).
2) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (46.71%+30.00%+10.00%).
3) FORMAT Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa (60.00%+30.00%+6.00%).
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

Na podstawie art. 94, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewidujemy zawarcie umów w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w dniu 3 listopada 2016 r.

Archives


Categories