Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Przetarg na zakup sprzętu komputerowego

CAMK/DAS-251-5/16 

Warszawa, 6 października 2016 r.

 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego.
Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 14 października 2016r., godzina 12:30.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:


Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w biuletynie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik A do SIWZ

Załącznik B do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik C do SIWZ

Załącznik D do SIWZ

Załącznik E do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik F do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik G do SIWZ


Komunikat.
Zamawiający informuje, że w treści SIWZ, w Załączniku A, dokonano następujących zmian:
1) w zadaniu 6.1 w sekcji "klawiatura i urządzenie wskazujące":
- zmieniono z "układ międzynarodowy, z podświetleniem" na "układ międzynarodowy",
- wykreślono: "manipulator punktowy",
- wykreślono: "3 niezależne przyciski myszy, środkowy przycisk dostępny bez emulacji";

2) w zadaniu 6.1 w sekcji "komunikacja"
- zmieniono z "Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac" na "Wi-Fi 802.11 b/g/n";

3) w zadaniu 10.1 w sekcji "klawiatura i urządzenie wskazujące"
- zmieniono z: "układ międzynarodowy, z podświetleniem" na "układ międzynarodowy".

 

Raport z otwarcia ofert

Archives


Categories