Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Przetarg na zakup sprzętu komputerowego

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego.
Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 4 lutego 2016, godzina 12:30. Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:


Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w biuletynie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik A do SIWZ

Załącznik B do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik C do SIWZ

Załącznik D do SIWZ

Załącznik E do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik F do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik G do SIWZ

 

 


 Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Dotyczy: wzór umowy
§ 10. 1. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu pogwarancyjnego przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego (...)
- zestawy komputerowe, serwery – 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu końcowego, bezusterkowego odbioru.

Czy Zamawiający zapisem o świadczeniu serwisu pogwarancyjnego przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego wymaga od Wykonawców zachowania gwarancji/rękojmi przez okres 5 lat ?

Odpowiedź:
NIE. Zgodnie z zapisem we wzorze umowy, Zamawiający wymaga od Wykonawców zachowania przez 5 lat od dnia dostawy możliwości płatnej, pogwarancyjnej naprawy sprzętu lub wymiany (płatnej) uszkodzonych podzespołów.

Pytanie nr 2:
Dotyczy: Załącznik A
1.1. Specyfikacja urządzenia „Serwer” – (Typ 1) [1 szt.]:
system operacyjny
- Spełniający wymagania techniczne oprogramowania Sage Symfonia ERP dla stacji roboczej w instalacji wielostanowiskowej
- z możliwością bezpłatnych aktualizacji przez Internet
- aktualizacje systemu związane z bezpieczeństwem powinny być dostępne przynajmniej przez 3 lata od daty zakupu (zgodnie z deklaracją producenta systemu operacyjnego)
- typ licencji musi pozwalać na deinstalację i ponowną instalację na innym komputerze lub maszynie wirtualnej

Czy Zamawiający wymaga licencji systemu operacyjnego typu serwerowego czy desktopowego (stacji roboczej) ?

Odpowiedź:
Wystarczy system operacyjny typu desktopowego.

Archives


Categories