Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Postępowanie habilitacyjne dr Marka Nikołajuka


 1. Komisja habilitacyjna przewodu dr Marka Nikołajuka:

  1. przewodniczący komisji – prof. Marek Sarna – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,

  2. sekretarz komisji – dr hab. Michał Chodorowski – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja  Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,

  3. recenzent – prof. Włodzimierz Bednarek – Uniwersytet Łódzki,

  4. recenzent – prof. Michał Jaroszyński – Uniwersytet Warszawski,

  5. recenzent – prof. Marek Sikora – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,

  6. członek komisji – prof. Krzysztof Belczyński – Uniwersytet Warszawski,

  7. członek komisji – prof. Andrzej Sołtan – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika  Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Marka NIkołajuka:

  1. 18 czerwca 2014 r. - wszczęcie postępowania,

  2. 26 września r. - wyrażenie zgody Rady Naukowej CAMK na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej,

  3. 9 października 2014 r. - powołanie 7-osobowej komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, 

  4. 21 października 2014 r. - Rada Naukowa CAMK otrzymuje od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów pismo w sprawie powołania komisji habilitacyjnej, 

  5. 2 lutego 2015 r. - posiedzenie komisji.


 3. Protokół z posiedzenia komisji ds. habilitacji dr Marka Nikołajuka

 4. Uchwała Rady Naukowej CAMK

Archives


Categories