Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Zawiadomienie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego.

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 12 listopada 2013, godzina 12:30.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:
 
Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w biuletynie UZP
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik A do SIWZ
Załącznik B do SIWZ (pdf) (doc)
Załącznik C do SIWZ
Załącznik D do SIWZ
Załącznik E do SIWZ (pdf) (doc)
Załącznik F do SIWZ (pdf) (doc)
Załącznik G do SIWZ

Archives


Categories