small pl CAMK logo

Wathela Alhassan

Photo not available
Zakład: Astrocent (Warszawa)

Pokój:

Tel. :

E-mail: walhassan@camk.edu.pl

O mnie:

Wathela Alhassan jest studentem studiów doktoranckich w Ultranowoczesnym Centrum Astrofizyki Cząstek (AstroCeNT) w Warszawie (Zastosowania Sztucznej Inteligencji w Geofizyce) oraz stypendysta Szkoły Doktorskiej Geoplanet Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika.


Promotorem jego pracy doktorskiej jest prof. Tomasz Bulik.


Wathela Alhassan pracował w Zakładzie Astronomii i Nauk Kosmicznych Instytutu Badań Kosmicznych (ISRA) w Sudanie, gdzie kierował dwoma projektami badawczymi poświęconymi odpowiednio:

 • poprawie wydajności klasyfikatora FIRST oraz drugim o nazwie ISRA
 • znalezieniu najlepszej lokalizacji do założenia optycznego obserwatorium astronomicznego przy użyciu zdjęć satelitarnych i systemu informacji geograficznej (GIS) w oparciu o wiele kryteriów.

 • Wathela Alhassan był również członkiem zespołu inżynierów uczenia maszynowego budującego model w celu ilościowego określenia wpływu anomalii klimatycznych powodujacych przesiedlenia osób i społeczności w Somalii. Model ten budowano za pomocą analizy zdjęć satelitarnych. Był także asystentem dydaktycznym na Uniwersytecie Kapsztadzkim.


  Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół:
  • astrofizyki,
  • nauczania maszynowego,
  • systemu Informacji Geograficznej (GIS) i teledetekcji,
  • data science.

  • Stopnie i tytuły:
   • 2012 Licencjat z astronomii i meteorologii, Wydział Astronomii i Meteorologii, Uniwersytet Omdurman, Omdurman (Sudan).
   • 2015 Tytuł Magistra Teledetekcji i Systemu Informacji Geograficznej (GIS), Rada Nauki Biologicznej, Zaawansowanej Technologii i Środowiska, Sudańska Akademia Nauk, Chartum (Sudan).
   • 2016 Licencjat (z wyróżnieniem) w dziedzinie astrofizyki i nauk o kosmosie, Wydział Astronomii Uniwersytetu Kapsztadzkiego, Kapsztad (RPA).
   • 2019 Tytuł Magistra Astrofizyki i Nauk o Kosmosie, Inter-University Institute for Data Intensive Astronomy (IDIA) and De Astronomy, Uniwersytet w Cape Town (RPA).