small pl CAMK logo

Tomasz Kamiński

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: dr hab.

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Zakład Astrofizyki I (Toruń)

ORCID: 0000-0001-8541-8024

Pokój: Toruń

Tel. :

Personal website: http://www.ncac.torun.pl/~tomkam


E-mail: tomkam@ncac.torun.pl

E-mail prywatny: ttomasz.kaminski@gmail.com

Tomasz Kamiński jest adiunktem w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Toruniu.


Po uzyskaniu stopnia doktora pod opieką prof. Romualda Tylendy w tymże Centrum w 2010 r. zdobywał doświadczenie w Instytucie Radioastronomii Maxa Plancka w Bonn w Niemczech (2010-2014), Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO) w Chile (2014-2017) i w Centrum Astrofizyki Uniwersytetu Harvarda w USA (2017-2019).


Ma wieloletnie doświadczenie w pracy jako operator teleskopów Atacama Pathfinder Experiment (APEX), Atacama Large Millimeter Array (ALMA) i Submillimeter Array (SMA). Był także członkiem Komitetu Alokacji Czasu teleskopów ALMA i SMA.


Jest kierownikiem grupy Mergestars w Toruniu, która zajmuje się fizyką zderzeń gwiazd (tj. merdżerami), w tym karłów i olbrzymów, badając je poprzez obserwacje czerwonych nowych oraz przy użyciu nowatorskich technik interferometrycznych. Członkami grupy z CAMK są: prof. Ryszard Szczerba, prof. Romuald Tylenda, dr A. Frankowski, dr Mirosław Schmidt; oraz doktoranci Muhammad Zain MobeenThomas Steinmetz.


Według bazy danych NASA ADS (z dn. 26 sierpnia 2022 r.) prof. Kamiński jest autorem i współautorem 56 zindeksowanych artykułów, które były cytowane prawie 3 000 razy. Link do jego publikacji w serwisie NASA ADS można znaleźć tutaj.


Zainteresowania naukowe
  • ewolucja gwiazd,
  • spektroskopia molekularna i astrochemia,
  • kondensacja i fizyka pyłu gwiazdowego,
  • interferometria,
  • spektroskopia submilimetrowa.

Granty / Projekty badawcze
  • ,,Gwiezdne zderzenia: powody i skutki gwiezdnych kolizji badane metodami interferometrycznymi” (2019-2024). Funkcja: kierownik. Informacje o finansowaniu: projekt SONATA BIS, NCN (2018/30/E/ST9/00398).