small pl CAMK logo

Paweł Moskalik

Paweł Moskalik's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-3142-0350

Pokój: 121

Tel. : +48 223296121

E-mail: pam@camk.edu.pl


Moje główne zainteresowania naukowe to: