small pl CAMK logo

Mateusz Pietrzak

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Astrocent (Warszawa)

Pokój:

Tel. :

E-mail: mpietrzak@camk.edu.pl

O mnie: