Bhupendra Prakash Mishra

Bhupendra Prakash Mishra's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Pokój: 101 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296101

E-mail: mbhupe@camk.edu.pl

O mnie:

zainteresowania naukowe: Symulacje relatywistyczna MHD dysków akrecyjnych wokół czarnych dziur.