small pl CAMK logo

Jerzy Borkowski

Jerzy Borkowski's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: z-ca kierownika ośrodka obliczeniowego

Zakład: Zakład Astrofizyki I (Toruń)

ORCID: 0000-0002-1460-496X

Pokój:

Tel. : +48 566219319, wew.30

Personal website: http://www.ncac.torun.pl/~jubork


E-mail: jubork@ncac.torun.pl

komputery : administracja siecią, C, C++, Fortran, PHP, asemblery x86/z80, skrypt powłok, programowanie systemowe z użyciem wielowątkowości, pamięci dzielonej (shared memory), gniazd (sockets), Linux, Solaris, Windows: LDAP, NIS+, MySQL, Samba, sendmail, SpamAssassin, NTP, DHCP, X11, ...

detekcja błysków gamma

katalog obiektów Post-AGB