small pl CAMK logo

Justyna Romaniuk

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: specjalista ds. pracowniczych

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 117

Tel. : +48 223296159

E-mail: jromaniuk@camk.edu.pl