small pl CAMK logo

Dominik Gronkiewicz

Dominik Gronkiewicz's photo
Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 14A

Tel. : +48 223296167

Personal website: http://rigel.astronet.pl/~gronki/


E-mail: gronki@camk.edu.pl

Procesy w plazmach kosmicznych, dyski akrecyjne, fizyka korony słonecznej, zanieczyszczenie świetlne. pokój 14A tel 223296167