small pl CAMK logo

Gerald Handler

Gerald Handler's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0001-7756-1568

Pokój: 130

Tel. : +48 223296130

Personal website: http://users.camk.edu.pl/gerald/


E-mail: gerald@camk.edu.pl

Astrofizyka gwiazd, pulsacje gwiazd, asterosejsmologia, fotometria i spektroskopia. Zapraszam do angielskiej wersji profilu , mojej strony WWW, i do strony domowej mojego obecnego grantu MAESTRO: The causes of hot-star variability