small pl CAMK logo

Barbara Rekowska

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: kierownik sekretariatu

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 117

Tel. : +48 223296117

E-mail: brekowska@camk.edu.pl