small pl CAMK logo

André da Silva

André da Silva's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-7758-656X

Pokój: 139

Tel. : +48 223296139

E-mail: arodrigo@camk.edu.pl

O mnie:

André Rodrigo da Silva jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Opiekunem jego pracy doktorskiej jest prof. Rodolfo Henrique Silva Smiljanic.


André Rodrigo da Silva uczestniczy również w projekcie CUBES, gdzie analizuje syntetyczne widma gwiazd z nowego spektrografu UV dla VLT.


Listę jego publikacji zawartych w serwisie NASA ADS można znaleźć klikając w poniższy link:
ADS


Obszary jego zainteresowań badawczych to m.in.:
  • metody uczenia sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe stosowane w astronomii,
  • gwiazdy ubogie w metale w galaktycznym halo,
  • nukleosynteza wychwytywania neutronów w procesie R,
  • analiza danych w zakresie bliskiego UV i pasma widzialnego,
  • archeologia galaktyczna i kosmologia bliskiego pola,
  • populacje gwiazd i ewolucja chemiczna,
  • spektroskopia w zakresie bliskiego promieniowania UV i widzialnym gwiazd F-/G-/K-
  • instrumenty obserwujące w bliskim promieniowaniu ultrafioletowym UV.