small pl CAMK logo

Katarzyna Trwoga

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: specjalista ds. administracyjnych

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 1

Tel. : +48 223296154

E-mail: ktrwoga@camk.edu.pl