small pl CAMK logo

Maciej Sołek

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: specjalista ds. administracyjnych

Zakład: Astrocent (Warszawa)

Pokój:

Tel. :

E-mail: msolek@camk.edu.pl