small pl CAMK logo

Wojciech Dziembowski

Wojciech Dziembowski's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor emerytowany

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój:

Tel. :

E-mail: wd@camk.edu.pl


Moje główne zainteresowania naukowe to: