small pl CAMK logo

Angelos Karakonstantakis

Angelos Karakonstantakis's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-2322-259X

Pokój:

Tel. :

Personal website: https://karakonang.xyz/


E-mail: karakonang@camk.edu.pl

E-mail prywatny: angelos@karakonang.xyz

Angelos Karakonstantakis jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie i stypendystą Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.


Prof. Włodzimierz (Włodek) Kluźniak nadzoruje jego badania doktorskie.


Jego główne zainteresowania badawcze, odpowiadające tematowi pracy doktorskiej, koncentrują się na hydromagnetycznych symulacjach dysków akrecyjnych. Angelos bada przepływ plazmy spadającej na zwarte obiekty (szczególnie czarne dziury). Używając kodu General Relativistic Radiation Magnetohydrodynamics (GRRMHD) KORAL i wykorzystując superkomputery, przeprowadza on trójwymiarowe symulacje dysków akrecyjnych czarnych dziur w ogólnej teorii względności z uwzględnieniem promieniowania.


W 2021 r. odbył staż w Europejskim Centrum Astronomii Kosmicznej (ESAC) ESA w Hiszpanii pracując z dr. Williamem Alstonem. Obecnie jest zaangażowany w projekt Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS (2019/35/O/ST9/03965), „Symulacje jasnych i stabilnych dysków akrecyjnych wokół czarnych dziur”, kierowanego przez prof. Włodka Kluźniaka.


Zainteresowania naukowe
  • fizyka akrecji,
  • aktywne jądra galaktyk,
  • astrofizyka obiektów zwartych,
  • magnetohydrodynamika, Ogólna Teoria Względności.

Stopnie i tytuły
  • 2021: Tytuł magistra z zaawansowanej fizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Kreteński (Grecja),
  • 2020: Licencjat z fizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Kreteński (Grecja).
  • Oba tytuły zostały uzyskane pod opieką prof. Iossifa Papadakisa.