small pl CAMK logo

Małgorzata Penkala

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: specjalista ds zamówień publicznych

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 107

Tel. : +48 223296251

E-mail: mpenkala@camk.edu.pl