small pl CAMK logo

Mateusz Pietrzak

Mateusz Pietrzak's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Astrocent (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-8651-9852

Pokój:

Tel. :

E-mail: mpietrzak@camk.edu.pl

Mateusz Pietrzak jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astrofizyki Cząstek (AstroCeNT), jednostce Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie, oraz stypendystą Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.


Promotorem jego rozprawy doktorskiej jest prof. Tomasz Bulik, zaś dr Mariusz Suchenek jest promotorem pomocniczym.


Studia doktoranckie rozpoczął we wrześniu 2021 roku, od tego czasu prowadzi prace badawcze nad przedmiotem jego pracy dyplomowej, czyli niestabilnością drgań rezonatorów kwarcowych stosowanych powszechnie w urządzeniach i czujnikach elektronicznych jako źródło częstotliwości. Badania te mają na celu poprawę precyzji systemu akwizycji, w którym dane pomiarowe zapisywane są w postaci szeregów czasowych przez zwiększenie stabilności zegara każdego z sensorów. Efekty tych prac mogą zostać wykorzystane w projektach realizowanych w AstroCeNT. Zgodnie z jego dotychczasową ścieżką kształcenia specjalizuje się w elektronice. Uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroniki ze specjalizacją mikrosystemy i systemy elektroniczne na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W AstroCeNT'cie blisko współpracuje z grupą Electronics and Data Acquisition and Processing kierowaną przez dr. M. Suchenka oraz grupą Seismic Sensors, na czele której stoi prof. T. Bulik. W ramach tej współpracy zaangażowany jest w projekty AUTSEN oraz INFRASEN, których celem jest zbadanie pola infradźwiękowego oraz redukcja szumu Newtonowskiego w najbliższym otoczeniu detektora fal grawitacyjnych Virgo.


Zainteresowania naukowe
  • systemy analogowo-cyfrowe,
  • systemy wbudowane,
  • projektowanie PCB,
  • przetwarzanie sygnałów.

Stopnie i tytuły naukowe
  • 2021: Tytuł magistra inżyniera (mgr. inż) elektroniki, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (Polska),
  • 2017: Tytuł inżyniera (inż.) elektroniki, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (Polska).