small pl CAMK logo

Ayush Moharana

Ayush Moharana's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki I (Toruń)

ORCID: 0000-0002-9616-512X

Pokój: Toruń

Tel. : +48 566219319, wew.25

Personal website: https://ayushmoharana24.wixsite.com/mysite


E-mail: ayushm@ncac.torun.pl

Ayush Moharana jest doktorantem w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Toruniu.


Prof. Krzysztof Hełminiak jest promotorem jego pracy doktorskiej.


Jego główne zainteresowania naukowe to:
  • ciasne układy potrójne (gdzie zewnętrzna gwiazda krąży wokół wewnętrznego układu podwójnego z okresem krótszym niż 1000 dni) ze składnikiem w postaci podwójnego układu zaćmieniowego,
  • dokładne wyznaczenie parametrów gwiazdowych,
  • modelowanie podwójnych układów zaćmieniowych,
  • fotometria szeregów czasowych.

Jego porzednie badania poświęcone były gorącym populacją gwiazd w gromadach kulistych.


Obecnie, bierze on również udział w projekcie SOLARIS którego kierownikiem jest prof. Maciej Konacki. W ramach tego projektu, opracował narzędzie do automatycznej analizy danych fotometrycznych dla sieci teleskopów SOLARIS.


Stopnie i tytuły naukowe
  • 2019: Tytuł magistra z fizyki, National Institute of Technology, Rourkela, Indie.
  • 2017: Tytuł licencjata z fizyki, National Institute of Technology, Rourkela, Indie.

Granty i staże naukowe
  • „Ewolucja gwiazd w ciasnych układach potrójnych” (2022-2025). Grant PRELUDIUM, NCN (2021/41/N/ST9/02746). Rola: kierownik.
  • "Study of Milky Way structure with UV star-counts" (2019). Staż naukowy ufundowany przez Indian Space Research Organisation.