small pl CAMK logo

Rajeev Rathour

Rajeev Rathour's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-7448-4285

Pokój: 14A

Tel. : +48 223296165

Personal website: https://orcid.org/0000-0002-7448-4285


E-mail: rajeevsr@camk.edu.pl

E-mail prywatny: rathour.rajeev22@gmail.com

Rajeev Singh Rathour jest studentem Szkoły Doktorskiej GeoPlanet, której liderem jest Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Promotorem jego pracy doktorskiej jest dr hab. Radosław Smolec.


Tematem jego rozprawy doktorskiej jest badanie zmian okresu pulsacji w klasycznych pulsatorach, głównie opracowanie metody oddzielenia ewolucyjnych zmian okresu od zmian nieewolucyjnych. Jego praca leży na pograniczu teoretycznego modelowania ewolucyjnego/pulsacyjnego i modelowania danych obserwacyjnych z przeglądu fotometrycznego OGLE.


Listę i linki do jego publikacji można znaleźć w bazie NASA ADS, natomiast jego profil naukowy jest dostępny na platformie Google Scholar.


Badania, które prowadzi Rajeev, są finansowane w ramach grantu NCN SONATA BIS (2018/30/E/ST9/00598) kierowanego przez dr hab. Smolca pt. "Cefeidy klasyczne jako laboratoria teorii ewolucji i pulsacji gwiazd".


Zainteresowania badawcze
  • cefeidy i gwiazdy typu RR Lyrae,
  • modelowanie ewolucji i pulsacji za pomocą kodu MESA,
  • asterosejsmologia,
  • analiza krzywej blasku gwiazd zmiennych.

Stopnie i tytuły
  • 2018: Tytuł licencjata i magistra (specjalizacja w astronomii), Indian Institute of Science Education and Research (Indie).