small pl CAMK logo

Bożena Czerny

Bożena Czerny's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0001-5848-4333

Pokój:

Tel. :

Personal website: http://users.camk.edu.pl/bcz


E-mail: bcz@camk.edu.pl


Moje główne zainteresowania naukowe to: