small pl CAMK logo

Dominika Koszade-Karwat

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: specjalista ds. obsługi projektów badawczych

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 114

Tel. : +48 223296156

E-mail: dominika@camk.edu.pl