small pl CAMK logo

Włodzimierz Kluźniak

Włodzimierz Kluźniak's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0001-9043-8062

Pokój: 131

Tel. : +48 223296131

E-mail: wlodek@camk.edu.pl

Włodzimierz (Włodek) Kluźniak jest profesorem w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Jego kariera naukowa jest ściśle związana zarówno z instytucjami amerykańskimi, jak i polskimi. W 1988 r. uzyskał doktorat na Uniwersytecie Stanforda, po czym w latach 1987-1991 odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Columbia, a w latach 1992-1999 był pracownikiem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Wisconsin-Madison, gdzie w latach 1994-1995 był stypendystą programu Sloan Research Fellowship. W latach 2002/2003 pełnił funkcję Poste Rouge du CNRS w CESR (Tuluza). Przyczynił się do powstania Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego i był jego profesorem w latach 2001-2009. Od 2009 r. pracuje na stanowisku profesora CAMK, gdzie jest zatrudniony od 1992 r.


Jest członkiem projektów High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.) oraz Cherenkov Telescope Array (CTA).


Prof. Kluźniak interesuje się wysokoenergetyczną astrofizyką gwiazd neutronowych i czarnych dziur. Wcześniej pracował nad pulsarami zaćmieniowymi, rozbłyskami gamma i wysokoczęstotliwościowymi oscylacjami dysków akrecyjnych (kHz QPOs). Obecnie koncentruje się na magnetohydrodynamicznych symulacjach akrecji w ogólnej teorii względności z uwzględnieniem procesów promienistych (ang. General Relativistic Radiation Magnetohydrodynamics, GRRMHD).


Lista do jego publikacji (wraz z linkami) dostępna jest w bazie NASA ADS.


W trakcie swojej kariery prof. Kluźniak wspierał i nadzorował prace wielu młodych naukowców. Był promotorem 3 doktorantów na University of Wisconsin i 4 w CAMK, do tych ostatnich należą: dr Bhupendra Mishra (Los Alamos National Laboratory, USA); dr Varadarajan Parthasarathy (Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart); dr Ananda Deepika Bollimpalli (Max Planck Institute for Astrophysics, Niemcy); dr David Abarca. Obecnie jego doktorantami w CAMK są: Ruchi Mishra; Fatemeh Kayanikhoo; Angelos Karakonstantakis.


Zainteresowania badawcze
  • gwiazdy neutronowe,
  • pulsary,
  • czarne dziury,
  • rozbłyski gamma,
  • teoria akrecji,
  • astrofizyka relatywistyczna.

Granty / projekty naukowe
Prof. Kluźniak was/is the principal investigator of the following recent projects:
  • „Symulacje jasnych i stabilnych dysków akrecyjnych wokół czarnych dziur” (2020-2024). Informacje o finansowaniu: grant PRELUDIUM BIS, NCN (2019/35/O/ST9/03965),
  • „Od pulsarów przejściowych do źródeł ultrajasnych - promieniowanie, strugi i wypływy w akreujących gwiazdach neutronowych” (2020-2024). Informacje o finansowaniu: grant OPUS, NCN (2019/33/B/ST9/01564),
  • „Zmienne przepływy akrecyjne” (2013-2018). Informacje o finansowaniu: grant MAESTRO, NCN (2013/08/A/ST9/00795).