small pl CAMK logo

Jean Pierre Lasota-Hirszowicz

Jean Pierre Hirszowicz's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor wizytujący

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-6171-8396

Pokój: 108

Tel. : +48 223296108

E-mail: lasota@camk.edu.pl

E-mail prywatny: lasota@iap.fr

O mnie:

Astrofizyka Relatywistyczna Dyski Akrecyjne Obiekty Zwarte Układy Podwójne Strugi Relatywistyczne Ogólna Teoria Względności