small pl CAMK logo

PZU Zdrowie

 

Cennik - format PDF, size 488.7KiB, text layer

Lista placówek - format XLSX, size 296.7KiB

PZU dla zdrowia - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S (OWU) - format PDF, size 189.6KiB, text layer

 

PZU Zakres Standard - format PDF, size 216.5KiB, text layer

PZU Zakres Komfort - format PDF, size 228.8KiB, text layer

PZU Zakres Komfort Plus - format PDF, size 226.8KiB, text layer

PZU Zakres Optimum - format PDF, size 223.6KiB, text layer

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE - format PDF, size 258.6KiB, text layer

Jak wypełnić deklarację - format PDF, size 1.2MiB, scan

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DLA WSPÓŁUBEZPIECZONEGO - format PDF, size 254.6KiB, text layer

Jak wypełnić deklarację współubezpieczonego - format PDF, size 1.0MiB, scan

WNIOSEK DOKTORANTA/PRACOWNIKA - format PDF, size 196.9KiB, text layer

 

Zgłoszeń należy dokonywać do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ubezpieczenie zostanie aktywowane (oryginały wypełnionych deklaracji składamy w sekretariacie). Nie ma możliwości zmiany pakietów w dowolnym miesiącu, jedynie w rocznicę podpisania umowy przez CAMK z PZU (tj. w listopadzie każdego roku).