small pl CAMK logo

PZU Zdrowie

Propozycja cenowa - format PDF skan

Lista placówek medycznych kwiecień 2022 - format XLS

PZU dla zdrowia - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S - format PDF

 

Zakres Standard - format PDF

Zakres Komfort - format PDF

Zakres Komfort Plus - format PDF

Zakres Optimum - format PDF

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE - format PDF, rozmiar 1.1MiB, skan

Jak wypełnić deklarację - format PDF, rozmiar 1.2MiB, skan

EKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DLA WSPÓŁUBEZPIECZONEGO - format PDF, rozmiar 1.0MiB, skan

Jak wypełnić deklarację współubvezpieczonego - format PDF, rozmiar 1.1MiB, skan

WNIOSEK DOKTORANTA/PRACOWNIKA - format DOCX

 

Zgłoszeń należy dokonywać do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ubezpieczenie zostanie aktywowane (oryginały wypełnionych deklaracji składamy w sekretariacie). Nie ma możliwości zmiany pakietów w dowolnym miesiącu, jedynie w rocznicę podpisania umowy przez CAMK z PZU (tj. w listopadzie każdego roku).