small pl CAMK logo

Medal CAMK

Medal Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika

 

 

Medal CAMK został ustanowiony w listopadzie 2010 roku. Uchwała Rady Naukowej Centrum brzmi:

 

"Ustanawia się się Medal CAMK przyznawany przez Radę Naukową CAMK osobie wybitnie zasłużonej dla rozwoju Centrum. Medal jest wręczany nie częściej niż co 2 lata w czasie uroczystego sympozjum organizowanego przez CAMK PAN. "

Laureaci:

2011:   Alain Omont

              (Institut d'Astrophysique de Paris)

 

"za wielki wkład w zainicjowanie i rozwój polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie astrofizyki oraz za wybitne osiągnięcia naukowe." 

 

Strona domowa Laureata.

 


2012:   Charles Robert O'Dell

                (Vanderbilt University)

 

"za kluczową rolę w tworzeniu Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika oraz wybitne osiągniecia w badaniach mgławic gazowych"

 

Strona domowa Laureata.

 

Wręczenie Laureatowi medalu (YouTube).

 

Tekst laudacji na cześć Laureata, wygłoszonej przez prof. Józefa I. Smaka (w jęz. ang.)


2012:   Józef I. Smak

              (Centrum Astronomiczne

               im. Mikołaja Kopernika, Warszawa)

 

"Sic itur ad astra - za wybitny wkład w rozwój astrofizyki oraz stworzenie Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika, PAN."

 

Strona domowa Laureata

 

Wręczenie Laureatowi Medalu (YouTube)


2016:  Wojciech Dziembowski

              (Centrum Astronomiczne

               im. Mikołaja Kopernika i Obserwatorium Astronomiczne, Warszawa)

 

"Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astrosejsmologii oraz stworzenie grupy astrosejsmologicznej w CAMK."

 

Laudacja wygłoszona przez prof. Ryszarda Szczerbę

 

Strona domowa Laureata


2016:  Paweł Haensel

              (Centrum Astronomiczne

               im. Mikołaja Kopernika, Warszawa)

 

"Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astrofizyki materii gęstej oraz zainicjowanie i rozwój współpracy polsko-francuskiej."

 

Laudacja wygłoszona przez prof. Ryszarda Szczerbę

 

Strona domowa Laureata


2023: Marek Jacek Sarna

          (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN, Warszawa)

 

"Za kluczową rolę w realizacji projektu polskiego udziału w budowie i ekspoatacji teleskopu SALT w Południowej Afryce"

 

Laudacja wygłoszona przez Tomasza Kamińskiego, vice-przewodniczącego Rady Naukowej CAMK PAN.

 

Strona domowa Laureata.