Sport card

Zgłoszeń do programu MultiSport należy dokonywać do 15 dnia miesiąca. Osobą do kontaktu jest: Izabela Sztyrak isztyrak@camk.edu.pl.

The application to join the MultiSport program must be made by the 15th of a month. The person you should contact to is: isztyrak@camk.edu.pl

 

Informacje ogólne / General information - format PDF, size 705.1KiB, text layer

 

Karta dla pracownika i partnera / Card for an employee & partner - format PDF, size 884.7KiB, text layer

 

Karty dla seniorów i dzieci / Cards for children & seniors - format PDF, size 838.1KiB, text layer

 

Wniosek / Application form - format PDF, size 750.1KiB, text layer

Wniosek wraz z odpowiednimi formularzami RODO należy składać w Sekretariacie, pok. 114.

Application along with the appropriate GDPR declarations should be submitted to the secretariat, room 114.

 

Deklaracja RODO

GDPR Declaration